Vad händer hos en kiropraktor?


Vid första besöket hos kiropraktorn görs först en grundig sjukhistoria (anamnes) med utgångspunkt i patientens besvär. Patienten beskriver sina problem med egna ord och utifrån denna beskrivning ställer kiropraktorn fördjupade frågor som kan handla om arbetssituationen, tidigare sjukdomar och användningen av mediciner. Kiropraktorns diagnos ställs utifrån sjukhistorien, en klinisk undersökning och eventuellt en röntgenundersökning. I vissa fall kan det även bli aktuellt med remittering till ortoped eller sjukgymnast.

Kiropraktorn behandlar leder och muskler med hjälp av speciella handgrepp vars syfte är att återställa bästa möjliga rörlighet i leden. Denna behandling kan kompletteras med olika behandlingstekniker för muskler, övningsinstruktioner och rådgivning.

Behandlingen är oftast smärtfri och avslappande.

Kiropraktorns mål är att finna orsaken till smärtan, uppnå optimal korrigering och funktion. Målet är alltså inte enbart en kortvarig smärtlindring.

Hitta mer utfyllande info i menyn till vänster.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com