Utbildning


Grundutbildningen till kiropraktor finns i ett antal länder och närmaste utbildningsinstitution är i Stockholm, sedan har vi Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Dessa utbildningarna är femåriga, varav de tre första läses tillsammans med läkarutbildningen. Dessa år innefattar bl.a. ingående anatomi, fysiologi och patologi. Efter de första tre åren specialiseras kiropraktorstudenterna inom neurologi, reumatologi, ortopedi, bilddiagnosticering och klinisk biomekanik. Stor vikt lägges på differentialdiagnostik. Utbildningen avslutas med evidensbaserad forskningsmetodik och artikelskrivning, samt multidisciplinär praktik på ett sjukhusbeläget ryggcenter.

Se gärna filmen om kiropraktorutbildningen:


För vidare information om denna och övriga utbildningsinstitutioner kan du följa länken till riksorganisationen för kiropraktorer här .

Efter slutförd utbildning ska ett år AT-tjänstgöring genomföras innan legitimation erhålles. Enligt socialstyrelsens stadgar tillbringas tre månader inom den offentliga sjukvården och nio månader på en etablerad kiropraktorklinik. 

Under och efter utbildningen finns möjligheter att fördjupa och vidareutbilda sig inom olika områden, t.ex. sportkiropraktik, barnkiropraktik, träning och differentialdiagnostik.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com