Undersökning


Den kliniska undersökningen tar normalt sin utgångspunkt i patientens aktuella problem. Generellt kan man säga att kiropraktorn gör vad som här följer:
 

1 Inspektion

Kiropraktorn observerar patienten med fokus på muskelkonturer samt en hållningsanalys av ryggraden och extremiteter.


2 Funktionsanalys

Kiropraktorn fokuserar på området för en eventuell dysfunktion genom att utföra en aktiv och passiv rörelse av kroppens leder och muskler. För ryggradens del handlar det om böjning och rotation av ryggen. Klassiska ortopediska tester ingår också som en del av kiropraktorns undersökning. Som exempel kan nämnas sträckt benlyft vid ländryggssmärtor med utstrålning i benet.


3 Palpation

Syftet med palpationen är att identifiera den smärtframkallande strukturen (sena, muskel, ben, leder med mera). Speciellt iakttas svullnad, temperaturskillnad och konsistensökning.

Härefter utförs vid hjälp av ledpalpation en precis och specifik rörelseundersökning av den lokala rörligheten hos ryggrad eller extremiteter.


4 Neurologisk undersökning

Här utför kiropraktorn ett aktivt muskeltest i relation till det kliniska problemet, en undersökning av känsel i området, samt en värdering av senreflexer i extremiteterna såväl som i mer speciella reflexer, som plantarreflexen.

Vid behov kan detta kompletteras med en undersökning av kranialnerver och speciella kliniska undersökningsmetoder kan vara nödvändiga, till exempel Rhombergs test vid undersökning av yrsel.


5 Kompletterande undersökningar

Blodtrycksmätning i samband med en undersökning av en patient med huvudvärk kan vara nödvändigt och i vissa fall gör kiropraktorn en stetoskopsundersökning av lungor vid bröstsmärtor eller misstanke om onormala förhållanden.


6 Röntgenundersökning

I sitt diagnostiska övervägande kan kiropraktorn föreslå röntgenundersökning. Det primära syftet med en sådan undersökning är att utesluta indikationer som talar emot kiropraktisk behandling eller använda det som ett redskap till planering av behandlingsförloppet.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com