Morgonsmärtor


Var extra vaksam på morgonen
Smärtorna är ofta värre på morgonen och då bör du vara speciellt försiktig. Anledningen till den ökade smärtan är att vätskemängden i diskarna mellan kotorna ökar under nattens lopp. Då finns det mindre utrymme där spinalnerverna lämnar ryggen (figur 2) – nerverna har alltså lättare för att bli irriterade.

Man har normalt sett mindre rörlighet i en eller flera leder när man har nack- eller ryggsmärtor. Om du har legat mer eller mindre orörlig under en hel natt blir stelheten ännu mer uttalad. Därför mår du oftast bättre när du kommit upp och rört dig en stund.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com