Lyssna till din kropp


Smärta är kroppens varning till hjärnan om att något inte är som det skall vara. Därför är det bra om du kan minska smärtan genom att ändra ställning eller undvika vissa rörelser; det är inte bara en skön känsla, utan även sundare. Huvudregeln är att du skall undvika det som gör ont. Det är individuellt hur man kan uppnå detta. Följande skall därför uppfattas som råd och vägledning i hur du ofta kan minska obehaget. Generellt sett bör du undvika enformiga ställningar och rörelser för länge. Kom ihåg att smärta ibland först visar sig efter en felaktig rörelse eller ställning.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com