Konsensusdokument - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation


Definition av Kiropraktik
Ett hälsovårdsyrke inriktad på diagnos, behandling och förebyggande av funktionella störningar i rörelseapparaten och effekten av dessa störningar på nervsystemet och hälsan i allmänhet. Behandling sker med en betoning på manuella behandlingsmetoder, inkluderande justering av ryggraden och annan led- och mjukdelsmanipulation.

Rollen
Kiropraktorn är expert på neuromuskuloskeletala besvär inom hälso- och sjukvården.
 
Fundamenten
a.      Förmåga att förbättra funktionen i det neuromuskuloskeletala systemet och därigenom den allmänna hälsan och livskvaliteten.
b.      Specialiserat tillvägagångssätt för undersökning, diagnos och behandling, grundat på bästa tillgängliga forskning och kliniska evidens och med särskild tyngdvikt på samspelet mellan ryggrad och nervsystemet.
c.       Tradition av effektivitet och patienttillfredsställelse.
d.      Utan förskrivning av mediciner eller utförande av kirurgi.
e.      Högkvalificerade utövare av ryggradsjustering, manipulation och andra manuella behandlingar av kroppens leder och muskler, träningsrådgivning och patientutbildning.
f.        Samverkan med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
g.      En patientorienterad biopsykosocial modell, med betoning på vikten av samspelet mellan sinne och kropp för hälsa, individens självläkande förmåga, individens egenansvar för hälsan och uppmuntran av patientens självständighet.
 
Personligheten.
Personligheten skall vara en kombination av:
·         Expert, professionell, etisk, kunnig
·         Tillgänglig, omtänksam, medmänsklig, positiv.

 
Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com