Humöret


Håll humöret uppe

Hur du mår har en stor betydelse. Din psykiska hälsa avspeglar sig i den fysiska hälsan – och vice versa! Om du har ont går det ofta ut över humöret, du spänner dig och det förvärrar smärtorna! Därför är det viktigt att vara positiv och uppskatta framsteg, små som stora, då blir du frisk snabbare. Negativitet skapar negativitet, vilket skapar sjukdom!
Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com