Goda råd 

Ryggraden består av 7 nackkotor, 12 bröstryggskotor, 5 ländkotor, korsbenet och svanskotan (figur 1). Kotorna är förenade med diskar, leder och muskler. Ledens uppgift är dels att bära och lyfta huvudet samt överkroppen, dels att förse axlar, armar, händer, höfter, ben, fötter och huvud med nervtrådar.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com