Vad är kiropraktisk behandling


Kiropraktorns behandling består först och främst av manuell behandling av kroppens leder och muskler. Manuell behandling kan generellt definieras som alla de procedurer där behandlaren använder sina händer i syfte att påverka vävnad mekaniskt, speciellt vävnad i och kring leder. Procedurerna omfattar bland annat. manipulation, mobilisering, artikulering, traktion och mjukdelsbehandling. 

Kiropraktorn väljer den mest lämpiga behandlingen utifrån patientens problem. Nersatt rörlighet av ledkomplex, som kan relateras till patientens symptom och för övrigt är mekaniskt betingat, är en primär indikation för användning av manuell behandling. Behandlingens syfte är att normalisera ledens och musklernas funktionsförmåga samt att lindra eller ta bort smärta. Behandlingen hos kiropraktorn är för det mesta smärtfri och, i motsättning till vad många tror, alldeles odramatisk. 

Vad behandlar en kiropraktor  

Årligen tar fler än 100 000 människor kontakt med kiropraktor. Därmed är kiropraktorn den i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet som behandlar flest ryggpatienter.

Huvudparten av patienterna hos en kiropraktor har smärtor i rörelseorganen. Dålig funktion av kroppens leder och muskler kan dock på flera sätt påverka patienten, förutom med smärta och stelhet i rygg, nacke och extremiteter. Det kan även orsaka spänningshuvudvärk, ischias, bröst- eller magsmärtor. Dessa fenomen orsakas av fantomsmärtor.

Var uppmärksam på att det ofta finns behov för en kombination av medicinsk och kiropraktisk behandling. Vid dessa tillfällen remitterar kiropraktorn till medicinsk behandling.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com