Återbesök

Välj alltid återbesök om du varit hos oss inom de senaste 5 åren. Välj annars nybesök.

Tryck på knappen under och välj önskad tid. Logga in med ditt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX). Om du inte tidigare har bokat online eller lämnat ett lösenord i receptionen, måste du nu skapa ett lösenord. Om du har ett lösenord skriver du in detta.
Bokningen är nu genomförd.

Avbokning måste ske per telefon senast dagen innan. Ej återbud debiteras med kr. 200.

Nils Ahlins Gata 1 | 271 39 Ystad | Tlf.: 0411-55 51 02 | information.ykk@gmail.com